Det hele startede i 2015, da Morten Fog og en energi-konsulent undrede sig over, hvorfor der ikke fandtes et spar’o’meter til 3-faset/400v. Dette holdt ikke Morten tilbage, og efter et par timer i værkstedet havde han den første prototype klar (Odin). Prototypen var en success, og energikonsulenten meldte sig klar til at forudbestille en mobil elmåler. NordicWatts var født.

I det første års tid blev “forretningsideen” testet af ved diverse iværksætter konkurrencer og NordicWatts var flere gange blandt finalisterne.

I 2016, godt hjulpet af Fonden for Entreprenørskab, fik NordicWatts legatpenge til at fremstille den første funktionelle prototype (Fox) til firmaets første kunde: energikonsulenten. Ca. samtitidig, i 2016, får NordicWatts en ny CTO, Ebbe Valbak, som kastet sig over produktudviklingen på “Fox” og prototypen til “Thor”.

I Juli 2016 beslutter Fonden for Entreprenørskab, på baggrund af en velfungerende prototype (Fox) at bevillige endnu et legat til NorditWatts, denne gang på 42.000 DKK. Samtidigt er NordicWatts blevet optaget i Innovationsfondens Iværksætterpilot program, som er med til at sikre Morten og Ebbes overlevelse, imens at NordicWatts stables på benene.

Hvem har vi hjulpet?

NordicWatts har hjulpet flere virksomheder med at fange strømtyve, alt fra robotarme, kompressor pumper til garageporte, er blevet undersøgt.

DTU’s robotarm, som højst blev brugt 1 time om ugen, brændte for 3500 kr/år i standby-strøm, uden at give indikation på at være tændt.

NordicWatts har også gennemgået Toyota’s garageporte:

“Vi blev overrasket over, at vores installationer spildte så mange kilowatt. Takkede være NordicWatts energiudstyr, fandt vi frem til en mulig besparelse på 3400 kr/år, på blot 20 min.”

Thomas Klahn – Filialdirektør Terminalen, Taastrup

VIDEO:

ODIN – første prototype